Érettségi vizsgák 2020 – új információk!

Megjelent az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozó 119/2020 (IV.16.) Kormányrendelet, mely tartalmazza az érettségi vizsga általános szabályait a 2020. május–júniusi vizsgaidőszakában – összefüggésben a kijárási korlátozással hozott intézkedésekkel, és a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák megszervezésével. A teljes szöveg  itt olvasható.

Változtak az érettségi vizsga általános szabályai jelen vizsgaidőszakban: pl.

  1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – jelen vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
  2. Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

Egyes vizsgatárgyakra különös rendelkezések vonatkoznak: pl.

  1. Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, szóbeli vizsgát tehet.
  2. Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.

Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok jelen vizsgaidőszakban: pl.

1.A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál kérelmezi,

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

 2. A vizsgázó a kérelmét az Oktatási Hivatal, ill. az Iskolaközpont honlapján (innen) erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

3. A kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani (igazgato@pali-kapuvar.sulinet.hu). A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

Változás történt vizsgaidőszak időrendjében

magyar nyelv és irodalom            2020. május 4.                  9.00

matematika                                       2020. május 5.                  9.00

történelem                                        2020. május 6.                   9.00

angol nyelv                                        2020. május 7.                   9.00

német nyelv                                      2020. május 8.                   9.00

(a többi vizsgatárgy esetében nem történt változás)

A vizsgajelentkezések közül törlésre kerülnek a nem végzős tanulók előrehozott érettségi vizsgái (idegen nyelv és informatika). 

A Kormány előzetes tájékoztatója itt olvasható.