Az étkezési díjak befizetésének rendje a 2020/21. tanévben

Tisztelt Szülő!

Az étkezési díjak befizetésének rendje a 2020/21. tanévben:

Intézményünkben az étkezési díjak utólag kerülnek kiszámlázásra.

Az étkezési díj összegéről minden hónap 5-e és 10-e között a szülőknek e-mailben üzenetet küldünk a befizetendő összegről, melyet kérünk az intézmény bankszámlájára szíveskedjenek átutalással befizetni.

Az átutalásra a következőket kell ráírni:

Kedvezményezett neve: Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Bankszámlaszám: 10700031-65991556-51200002

Az átutalás közleményében a következőket szíveskedjenek feltüntetni: Tanuló(gyermek) neve – osztálya (csoportja),  …. havi étkezés

Több tanuló (gyermek) étkezési díját össze lehet vonni.

Kérjük szíveskedjenek pontos összeget utalni!!

Köszönjük!

 

Étkezési kedvezmények:

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést az 1997. évi XXXI. tv. 21/B §-a szabályozza.

Kedvezményre jogosultak:

Óvoda

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 2. b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
 3. c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 4. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 5. e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
 6. f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Igénylőlap letöltése: NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai evelés esetén

Általános iskola, gimnázium:

 1. a) tartósan beteg,
 2. b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 5. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
 6. f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Igénylőlap letöltése: NYILATKOZAT a gyermekek normatív étkezési térítési díj kedvezményének megállapításához

 

Étkezés lemondása:

Általános iskola és gimnázium

Hiányzás esetén a betegség kezdetének a napján az ebéd elvihető (3-szoros étkezésnél a tízórai és uzsonna is), a következő naptól viszont le kell mondani – ez a szülő feladata.

A lemondás megtehető előző nap 15 óráig: az 596-163-as telefonszámon vagy az elelmezes@pali-kapuvar.sulinet.hu címen.

Diétás étkezést igénybe vevő tanuló étkezését előző nap 12 óráig lehet lemondani.

Amennyiben nem igényli az étkezést, vagy az igényelt étkezésen változtatni kíván a hónap végén az osztályfőnöknek szíveskedjék jelezni, a változásokat mindig a hónap első napjával tudjuk figyelembe venni.

 

Óvoda

Hiányzás esetén a betegség kezdetének a napján az ebéd elvihető (3-szoros étkezésnél a tízórai és uzsonna is), a következő naptól viszont le kell mondani – ez a szülő feladata.

A lemondás megtehető előző nap 15 óráig: az 596-167 telefonszámon vagy az ovoda@pali-kapuvar.sulinet.hu címen.

Diétás étkezést igénybe vevő tanuló étkezését előző nap 12 óráig lehet lemondani.