Vincés karácsony

Iskolaközpontunk óvodásai és diákjai a téli szünet előtti utolsó napokban lelkesen készültek a karácsonyi ünnepekre. A tanulók szentgyónáshoz járultak és évfolyamonként szentmisén vettek részt, ahol Radó Tamás atya és Dr. Szalai Gábor atya elmélkedtek a karácsonyi ünnepkör titkáról. Kicsik és nagyon egyaránt szép dekorációval, betlehemmel és karácsonyfa állítással várják a kis Jézus születését. Ezekkel a képekkel és Damaszkuszi Szt. János soraival kívánunk áldott ünnepeket!
„Fénylő csillag hirdette a bölcseknek Őt,
a szent Igét, ki eljött emberek közé,
hogy értünk szenvedjen s bűnünket elvegye.
Szegény barlangban, pólyák közt feküdt,
s örülni látták Őt, ki Isten s ember is!”