A kijavított érettségi dolgozatok megtekintésének időpontja

A kijavított érettségi dolgozatok megtekintésének időpontja:

  1. május 30. (hétfő)

 8:00-16:00 között az F13 teremben

A vizsgadolgozatról a vizsgázó az iskola képviselőjének jelenlétében elektronikus úton másolatot készíthet (fénymásolásra nincs lehetőség). Ha a vizsgázó nem tud megjelenni a megtekintésen, természetesen a meghatalmazottja is készíthet a dolgozatról másolatot elektronikus úton. Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni. A kijavított írásbeli vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeket a vizsgázó 2022. május 31-én (kedd), 16 óráig adhatja le. A benyújtott észrevételeknek nincs formai követelménye. Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. Az érintett feladat felüljavítása során az eredetileg megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányba is el lehet térni.