Húsvét 2023.

Letöltés innen

Iskolaközpontunkban március 24-én húsvéti lelkinapot tartottunk. Tanulóinkat, korosztályi bontásban, lelkiségi programokkal hangoltuk rá a közelgő húsvéti ünnepekre, különösen a szent három nap eseményeire. Gimnazistáink ezt a rendkívüli tanítási napot osztályközösségi programmal indították, ahol osztályfőnökeik beszéltek a nagyböjt, ill. húsvét fontosságáról és a három irányú emberi kapcsolatokról: önmagunk felé irányulva, kapcsolatban a külvilággal kifelé irányulva, és a transzcendenciával fölfelé irányulva. Az osztályfőnöki óra a Szent Ferenc-templomban folytatódott, ahol Boldvai Bertalan O.Praem atya tartott lelkigyakorlatos beszédet, melyet szentségimádás és Bertalan atya által celebrált mise követett. A fiatalokhoz szóló előadásában hangsúlyozta, hogy az emberi élet teljessége nem anyagi, hanem lelki természetű. Az önmagunkkal és a világgal való kapcsolataink fő célja, hogy elvezessenek az Istennel való kapcsolatra.