Vincés Mária-zarándoklat Osliba

Iskolaközpontunk 5-11. évfolyamos – közel 400 fő – tanulói 2023. június 12-én az Osli Mária-kegyhelyre zarándokoltak.

A Hanság déli szélén fekvő kisközség kegyhelyének XIV. Benedek pápa Mária szeplőtelen fogantatása és születése ünnepeire teljes búcsút engedélyezett 1752-ben. IX. Pius ezeket a kiváltságokat 1858-ban, a lourdes-i jelenés évében tovább bővítette. A hársfából faragott és öltöztetett Mária-szobor aranyozott ezüst koronáit még Esterházy Pál készíttette. A rokokó oltár körül egykor különféle hálaajándékok, fogadalmi tárgyak és képek voltak. Néhány jellegzetes példányuk ma is megvan a templom oratóriumában. A temlom körüli Kálvária 14 stációja a múlt század közepén épült.

A Mosolygós Szűzanyához a vincés diákok gyalogosan és kerékpárral érkeztek, és először imát mondtak a kegytemplomban Radó Tamás atya, püspöki biztos vezetésével. 10:30-kor szabadtéri szentmisén vettek részt, melyet Dr. Szaradits József atya mutatott be. A szentmisében Németh László lelkipásztori kisegítő és Bakodi Luca 8.B osztályos tanuló ismertették az Osli Mosolygó Madonna történetét Nehéz Ferenc feldolgozásában. A szentmisét követően játék és labdarúgás következett az osli sportpályán, ahol az Osli Önkormányzatnak köszönehetően finom lángost kaptak a vincés diákok és tanárok. A nap során készült fotóink önmagukért beszélnek. – Köszönetünk szeretnénk kifejezni az osli lakosoknak, az Osli Önkormányzat munkatársainak, különösképp Fodor József polgármester úrnak a szíves vendéglátásért, valamint Dr. Szaradits József atyának a szervezés során nyújtott segítségéért.