Általános iskolai beiskolázás

Az iskolai beíratáshoz szükséges:

– lakcím kártya, TAJ kártya
– születési anyakönyvi kivonat

– NEK- adatlap (diákigazolvány)
– nyakkendő ára (500 Ft)
– tornapóló ára (2000 Ft)
– oktatási azonosító (11 jegyű)
– óvodai szakvélemény (logopédiai vagy egyéb szakvélemény)

Diákigazolvány igénylés menete első osztályosok beíratása esetén:

Minden iskolába induló kisgyereknek diákigazolványt kell igényelni.

Diákigazolvány igénylés menete a következő:

Az okmányirodában fényképet készítenek. Az alábbi iratokat kell a jogosultnak bemutatnia:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,vagy
  • egyéb érvényes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártya.

Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára.

A beiratkozáskor nyilatkozni kell:
-a kisgyermekkel kapcsolatban: betegség, érzékenység, allergia, szakvélemény
-logopédiai ellátás, gyógytestnevelés igénylése
-iskolaotthonos vagy hagyományos tanítási rend szerinti oktatás kérése
-napköziben háromszoros vagy egyszeri étkezést kér 
-csak menzát kér vagy nem kér étkezést
-választható szakkörök: német vagy angol, kézműves vagy informatika
-kérhető reggeli ügyelet 6:45-től

Más iskolából érkező tanuló esetén kérjük az elektronikus napló adatait.