Beiratkozási információk

Az iskolai beíratáshoz szükséges:

– lakcímkártya, személyi igazolvány, TAJ kártya

– születési anyakönyvi kivonat

– NEK- adatlap (diákigazolvány)

– jelvény ára 

– tornapóló ára 

– oktatási azonosító (11 jegyű)

– szakvélemény (logopédiai vagy egyéb szakvélemény)

  A beiratkozáskor nyilatkozni kell:
-a gyermekkel kapcsolatban: betegség, érzékenység, allergia, szakvélemény
-logopédiai ellátás, gyógytestnevelés igénylése
-tanulószoba igénylése esetén háromszoros vagy egyszeri étkezést kér
-csak menzát kér vagy nem kér étkezést
-választható szakkörök