4 évfolyamos gimnáziumi képzés – Ideiglenes felvételi jegyzék 2021/2022

-> 0041 tagozat: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, haladó angol nyelv, kezdő német nyelv

-> 0042 tagozat: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, haladó német nyelv, kezdő angol nyelv

 

Tájékoztató az ideiglenes felvételi jegyzékhez

Négy évfolyamos gimnázium

(0041 és 0042 tagozat)

A felvételi elbírálásnál az általános iskola 7. osztályos év végi bizonyítvány és a 8. osztályos félévi értesítő közismereti tantárgyainak átlagát számítjuk be 50%-ban (azaz figyelmen kívül hagyjuk négy készségtárgy osztályzatait, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, technika tantárgyakból), 50%-ban pedig a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit vesszük figyelembe.

Intézményünk azon általános iskolás tanulói, akik a négy évfolyamos gimnáziumi képzésben szeretnének továbbtanulni, és a felvételi rangsorban első helyen jelölték meg intézményünket, felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat, amennyiben a hetedik évfolyamon, év végén és a nyolcadik évfolyamon, félévkor elért eredményeik elérték a 4,3-es tanulmányi átlagot. (A Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja I.10.1)

Az ideiglenes felvételi jegyzék nem jelent sorrendet, csak tájékoztató jellegű.

Az ideiglenes felvételi jegyzéken valószínűleg szerepelnek olyan tanulók is, akik első helyen nem a Páli Szent Vince Katolikus Gimnáziumba jelentkeztek.

A különböző iskolai és tagozati sorrendek módosíthatók. Ilyenkor módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra az általános iskolában van lehetőség, ennek időpontja 2021. március 23-24.

 

Kapuvár, 2021. március 10.

 

 

Biró Péter

intézményvezető