Beiratkozási információk

  Az alsós iskolai beíratáshoz szükséges:

– lakcímkártya, személyi igazolvány, TAJ kártya

– születési anyakönyvi kivonat

– NEK- adatlap (diákigazolvány)

– tornapóló ára

– nyakkendő ára

– oktatási azonosító (11 jegyű)

– szakvélemény (logopédiai vagy egyéb szakvélemény)

A beiratkozáskor nyilatkozni kell:
-a kisgyermekkel kapcsolatban: betegség, érzékenység, allergia, szakvélemény
-logopédiai ellátás, gyógytestnevelés igénylése
-iskolaotthonos vagy hagyományos tanítási rend szerinti oktatás kérése
-napköziben háromszoros vagy egyszeri étkezést kér
-választható szakkörök