Református hitoktatás

A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházközség megnevezése: Soproni Református Egyházközség (Magyarországi Református Egyház)

A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházközség címe: Sopron, Deák tér 2.A megszervezést vállaló egyházközség honlapja: www.sopron.refdunantul.hu

Az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének neve: Vladár Gábor lelkipásztor további elérhetőségek (telefonszám/e-mail cím): 99/523-308; reformatus.sopron@gmail.com