Tájékoztató a katonai tanintézetekben történő továbbtanulásról

A Magyar Honvédség szakemberei iskolaközpontunkba is ellátogattak, hogy végzős tanulóink körében népszerűsítsék a katonai pályát. Ismertették a katonai továbbtanulás és a katonai szolgálat különböző lehetőségeit a pályaválasztás előtt álló diákokkal. Segítséget kaptak mindazok, akik még nem döntöttek afelől, merre haladjanak tovább. Elsődlegesen a katonai tanintézetekben történő továbbtanulásra ösztönözték a diákságot, de hangsúlyozták a szerződéses legénységi, valamint önkéntes tartalékos katonai szolgálat nyújtotta lehetőségeket is. Orosz László százados a katonai életpálya teljes odaadást kívánó, néha embert próbáló mozzanatait sem eltitkolva törekedett reális képet adni a jelenlévőknek, hangsúlyozva, hogy egy változó világban a katonai pálya hosszú távú stabilitása, hierarchikus rendje biztos pontot jelenthet. A tájékoztató előadást követően lehetőség nyílt a felmerült kérdések megválaszolására. A diákok elsősorban a katonai informatikai, híradástechnikai és katonai repüléssel kapcsolatos továbbtanulási lehetőségekről érdeklődtek.