Sümegi tanévkezdő tantestületi program

Tantestületünk augusztus 31-én Sümegen, szakmai-lelkiségi-szabadidős programon vett részt. A program két konferenciabeszéddel vette kezdetét, melyet Barsi Balázs ferences szerzetes, teológiai tanár tartott a pedagógusainknak. Előadásának vezérfonala Martin Buber gondolataira épült, aki a perszonalista erényetikához tartozó jelenkori filozófiai irány egyik legnagyobb alakja. A pedagógusok előtt hangsúlyozta, hogy korunkban nem elegendő a felszínen maradni, hanem a gyermekekkel foglalkozó nevelők alapvető feladata a gyökerekig hatolni. A buberi én-te filozófiából kiindulva a vallást mint valóságot, azon belül pedig mint Isten-ember kapcsolatot fogalmazta meg.  Hangsúlyozta, hogy a hit kérdéseit korosztályonként újra meg kell fogalmazni, meg kell erősíteni. Ebből a szempontból a katolikus oktatási intézményeknek – különösen az iskolaközpontoknak – megvan az az előnyük, hogy rájuk bízottakat az óvodai neveléstől kezdve, a kiskamasz koron keresztül, egészen a fiatal felnőtt korig képesek megszólítani, ill. értéket közvetíteni. A kulcs, természetesen, a pedagógus személyes példája és életvezetése, aki egyéniségén keresztül hatással lehet tanítványainak észbeli és értelmi képességeire. Az előadások után a tantestület tagjai részt vettek a ferencesek déli imaóráján. A lelkiségi program után a vincés tanárok megtekintették sümegi vár lovagi tornáját, és rész vettek egy hamisítatlan középkori lakomán.