Tájékoztatás a nyolc évfolyamos képzésünkre történő jelentkezésről a 2020/2021-es tanévben

A jelenleg 4.-es tanulókat érintő felvételi eljárás információi a www.oktatas.hu (Oktatási Hivatal) oldalon megtalálhatók. A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan kezdeményezi a Hivatal felületén az ott leírtaknak megfelelően.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a 4. osztályos első félévi értesítő közismereti tantárgyi (magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, környezetismeret, idegen nyelv) eredmények átlagát vesszük figyelembe. A szükséges adatok megadása után az adatokat a felületen véglegesíteni kell, majd a programból ki kell nyomtatni a felvételi lapokat.

A felvételi lapokat aláírva legkésőbb 2021. február 19-ig kell postára adni:

  1. a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.
  2. a jelentkezési lapot a félévi értesítő fénymásolatával együtt iskolánk címére – Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, 9330 Kapuvár, Fő tér 25-27.

A Páli Szent Vince Iskolaközpont általános iskolai tagozatának tanulóira vonatkozó külön szabályok:

Intézményünk azon alsó tagozatos, általános iskolás tanulói, akik a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben szeretnének továbbtanulni, felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat, amennyiben a negyedik évfolyamon, félévkor elért eredményeik elérik a 4,3-as tanulmányi átlagot (valamennyi tantárgy beleszámít), és idegen nyelvből legalább jó (4) osztályzatot szereznek. Esetükben célszerű megvárni a félévi eredményt, mindaddig nem szükséges jelentkezési lapot kitölteni. Amennyiben nem érik el a kívánt átlagot, úgy a hivatali eljárást kell követni.