Március 8-tól digitális tanrend az iskolás tanulók számára

A digitális tanrend helyi rendje

letölthető INNEN

  1. A tanulók és szülők tájékoztatásának eszközei: az E-Kréta rendszer és Google Classroom. Egyéb kapcsolattartás az intézményi elérhetőségeken keresztül.

Az E-Kréta többfunkciós rendszer: információs felület, órarend és ellenőrző. Iskolaközpontunkban ez az első számú tájékoztató eszköz. Google Classroom: ezen kommunikálunk a diákokkal, itt küldünk feladatokat, ide kérjük vissza a megoldásokat. Google Meet: valós idejű, videokonferenciás órákat tarthatunk a segítségével. Pedagógusaink a legfontosabbakat tudnivalókat naponta egy dokumentumba összegyűjtik, megszerkesztik, és ha technikailag lehetséges, mindennap 15:00-ig közzé teszik. Törekszünk arra, hogy a diák tantárgyanként egy nap egy üzenetet kapjon. Egyéb kapcsolattartás céljából a privát tanári ímélcímek helyett használják az intézményi címeket (@szentvince-kapuvar.hu). Ezeket nyilvánossá tettük a honlapunkon is. A kollégák 8:00 – 16:00 között igyekeznek válaszolni.

  1. Az alap információk közzétételének helye az E-Kréta tanóra – Házi feladat.

A tanulók a „Házi feladat” funkció alatt találják az aktuális tanórára kijelölt munkát: pl. Classroom-link, tankönyvi oldalszám, a legfontosabb feladatok, internetes hivatkozások stb. Határidőnek a rendszerben technikai okok miatt 2021. 06. 14. időpont van beállítva, de ezt figyelmen kívül lehet hagyni.

  1. A visszajelzések, visszacsatolások módjáról a pedagógus dönt.

A tanár minden esetben jelzi a „meet” órák időpontját, ill. hogy pl. mit kell visszaküldeni, milyen anyagok kidolgozását, megszerkesztését, lerajzolását szeretné látni, és milyen formában kéri a visszaküldendő anyagokat. Külön jelezheti azt is, ha egy feladatot el kell végezni, be kell másolni stb., de ellenőrizve nem lesz.

  1. Változik a számonkérési gyakorlat.

El kell vonatkoztatni a hagyományos értékelési formáktól és azok súlyozásától. Fő cél, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

  1. Az órarend folyamatosan érvényes, a tanórák időpontjában feladatvégzés adódhat.

A tanulóknak a személyesség hiányában is esetenként számítaniuk kell online jelenlétre. Ilyen lehet egy online időkeretes feladatsor, konferenciabeszélgetés vagy személyes videóhívás. Ezek a tanórával megegyező időben történnek. A pedagógus az ilyen alkalmat az „Előrejelzett számonkérés” funkcióval jelzi. A diáknak ilyenkor rendelkezésre kell állnia.

  1. március 5.