Állami elismerés Radó Tamás atya, püspöki biztos részére

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából több évtizedes egyház-, illetve közösségépítő munkája, valamint a kapuvári keresztény szellemiségű oktatás és nevelés intézményi kereteinek kialakításában vállalt szerepe elismeréseként Radó Tamás atya a magyar érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült. Szívből gratulálunk Tamás atyának, intézményünk püspöki biztosának a méltó elismeréshez!