Ünnepélyes Te Deum a 7-11. évfolyam számára

Június 17-én került sor Iskolaközpontunk 7-11. évfolyamának tanévzáró szentmiséjére. Az ünnepélyes Te Deum főcelebránsa Dr. Veres András megyéspüspök volt. Püspök atya homíliájában az imádkozó emberről elmélkedett, a cselekvés mellett ugyanis a folytonos imádkozás az egyik legfontosabb keresztényi feladat. Szentbeszédének középpontjába a Miatyánk imádságát helyezte, mely imádság szövegével Jézus az emberekkel való szeretetkapcsolatra, és az Istennel való szeretetkapcsolatra tanít bennünket. Ha valakivel kapcsolatban kívánunk maradni, akkor tennünk kell érte, keresnünk kell egymást, különben a kapcsolataink elhidegülhetnek. Az ima az Istennel való kapcsolatkeresés legfontosabb formája – hangsúlyozta. A tanévzárón Biró Péter intézményvezető ünnepélyes keret között adta át az igazgatói dicséreteket, az azzal járó könyvjutalmakkal és oklevelekkel: Kaposvári Marcell (7.c), Magyar Mátyás (7.c), Szommer Dániel (8.b), Szalai Gellért (8.b), Boldis Barnabás (10.b), Gábor Dávid (11.a) tanulóknak. A katolikus köznevelési intézményben végzett kiemelkedő munka elismeréseként Vida Ferencné tanárnő Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vette át püspök atyától. A ágazati miniszter által adományozandó köznevelési díjak közül Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Vargyas Imréné tanárnő, aki az idei tanévben nyugállományba vonul. Páli Szent Vince-díjat kaptak az alábbi tanulók: Kiss-Leizer Luca, nyolcadikos tanuló (Kisdíj) és Bokkon Tibor, tizenkettedikes tanuló (Nagydíj). Az ünnepélyes tanévzáró után ki-ki a saját osztályában vehette át a bizonyítványát, ill. kiváló és példamutató munkáért járó könyvjutalmakat és okleveleket.