Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Vargyas Imréné tanárnő

Eredményekben és sikerekben gazdag pedagógusi tevékenységét elismerve Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Vargyas Imréné tanárnő részére. A kitüntetést Biró Péter igazgató adta át a 2021. június 17-én tartott ünnepélyes tanévzárón. Szívből gratulálunk!
Laudáció: Vargyas Imréné 1981-ben szerezte tanári diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-testnevelés szakán. Ebben az évben a mihályi Általános Iskolában kezdte meg pedagógusi pályafutását, 1984-től dolgozott Kapuváron a Varga Tibor Általános Iskolában, mely jelenlegi intézményünk, a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda elődintézménye volt. Szaktanári munkáját kezdetektől a gyermekszeretet, a következetesség jellemezte. Szívesen vállalt közösségi feladatokat az intézmény egészét illetően. A katolikus iskola életének kibontakozásában, az intézményfejlesztésben, a pályázati munkában nagy munkabírással vett részt.
Színvonalas testnevelői munkáját megyei és országos szintű sporteredmények bizonyították. Diákjaival évtizedekig rendszeres résztvevője volt az MDSZ és a KIDS versenyeinek, elsősorban atlétika és labdarúgás sportágakban. Tanítványai a megyei döntőkön több bajnoki címet szereztek, és eredményesen szerepeltek a Diákolimpia Országos Döntőin. Kiemelkedő munkáját a Győr-Moson-Sopron Megyei Diáksport Egyesület kitüntetéssel ismerte el. Szívesen foglalkozott a biológia iránt érdeklődő tanulókkal. Tehetséges diákjai sikeresen képviselték iskolánkat a Herman Ottó Országos Biológia Versenyen.
A mindig megújulni kész tanárnő 2012-ben újabb diplomát szerzett. Gyógytestnevelőként rendkívül sokat tett a mozgásszervi betegségben szenvedő gyerekek állapotának javítása érdekében. Szívesen koordinálta az intézményben az egészségnevelést, az aktív prevenciós és egészségtámogató magatartás kialakítását, az óvodások és az iskolások vízhez szoktató foglalkozásait.
Osztályfőnökként a gyermekek személyiségét mindig előtérbe helyezve oktatta, nevelte a rábízottakat. Segítőkészségével, gyermekszeretetével könnyen elnyerte a tanulók és a szülők bizalmát. Feladatai között mindig elsőként szerepelt a keresztény értékekre nevelés. Elkötelezett keresztény élete jó példa előttünk. A liturgia természetes velejárója életének, sokszor láttuk hajnalban rorátéra igyekezni, gyakran részt vett a rózsafüzéreken, keresztutakon, litániákon.
Több éven keresztül a Diákönkormányzat, később az Osztályfőnöki munkaközösség vezetője volt. Nagy hangsúlyt fektetett a közösségfejlesztő tevékenységekre, az osztályok, a tanulók együttműködésére. Gazdag programokat szervezett közösségünk számára, a nyári táborokban a gyermekek sokasága járta vele a természetet, ismerte meg hazánk egy-egy szegletét. Munkáját 2014-ben Szent Gellért-díjjal jutalmazták.
A pedagógusközösség tagjaként szívesen vett részt a feladatokban. Munkaszeretete nagy kötelességtudattal párosult. Akár tanácsot kértünk tőle, akár a segítségét az ünnepi műsorok elkészítéséhez, kirándulások tervezéséhez, együttműködésére mindig számíthattunk. Pedagóguspályájának még utolsó évében is a tőle megszokott lendülettel foglalkozott gyógytestnevelés órákon kicsikkel és nagyokkal, versenyre készítette tehetséges tanítványát. Nevelő-oktató munkáját mindvégig a következetesség, a tenni akarás, az elkötelezettség jellemezte.
A gyermekek, a szülők és pedagógustársai elismerik példamutató keresztény életét, becsülik szakmai munkáját, melyről az eltelt 40 év alatt tanúbizonyságot tett. Vargyas Imréné tanárnő 2021-ben – 40 év munkaviszony után – nyugdíjba vonul, befejezi az eredményekben és sikerekben gazdag pedagógusi tevékenységét. Köszönjük lelkiismeretes munkáját, tartalmas életútja példa számunkra. Nyugdíjas éveihez nagyon jó egészséget és Isten áldását kérjük.
Az emlékérem elnyeréséhez szívből gratulálunk!