Szent Gellért-díjat kapott Vida Ferencné tanárnő

Eredményekben és sikerekben gazdag pedagógusi tevékenységét elismerve Dr. Veres András, a Győri Egyházmegye főpásztora
a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát adományozta Vida Ferencné tanárnő részére. A kitüntetés átadására a 2021. június 17-én tartott ünnepélyes tanévzárón került sor. Szívből gratulálunk!
Laudáció:
Vida Ferencné 1990-ben szerezte tanári diplomáját a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán. 1992-től dolgozik a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában, rövid megszakítással 27 éve intézményünk pedagógusa.
Szaktanári munkáját az alaposság, az igényesség jellemzi. Színvonalas tanórái mellett szívesen tart szakköri, illetve tehetséggondozó foglalkozásokat. Hogy munkáját magas színvonalon végezhesse, számos továbbképzésen vett részt. Mivel az idegen nyelv oktatása mindig szívügye volt, már 1998-ban német nyelvoktatói szakképesítést szerzett. Színvonalas magyartanári munkáját megyei és országos versenyeredmények igazolják. Diákjai a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási, a nyelvÉsz anyanyelvi, számos szavaló- és olvasóversenyen kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek, a „Szép Magyar Beszéd” szépkiejtési versenyen tanítványa a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát érte el, másik diákja az „Év újságírója” lett. Német nyelvből rangos megmérettetéseken – mint a Deutsch macht Spass vagy a Bábeli zűrzavar – értek el tanítványai éveken keresztül dobogós helyezéseket. Mindemellett gondja van a gyengébben teljesítő tanulókra is, vincés lelkiséggel tart délutánonként differenciáló foglalkozásokat számukra.
Hosszú éveken keresztül az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse volt. Legfontosabb feladatának a rászoruló, nehéz körülmények között élő tanulók segítését, felkarolását tartotta. Kiemelt figyelmet fordított a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztésére. Állandó kapcsolatot tartott a Karitásszal; a Nyitott Kapu-Vár, az egészségügy, a rendőrség munkatársaival. Elfogadó szeretete és diszkréciója miatt tanácsai a szülők körében mindig meghallgatásra találtak.
Osztályfőnöki munkája során hamar megmutatkozik a tanulók és a szülők felé tanúsított bizalma. A gyermekek testi-lelki fejlődését szem előtt tartva vezeti őket egyre közelebb a jó Istenhez. Elkötelezett keresztény élete – melyet feleségként, családanyaként és pedagógusként is elénk él – jó példa számunkra.
Két éve látja el az Osztályfőnöki-hittan munkaközösség vezetői feladatait. Nagy hangsúlyt fektet a hitélet megélésére, a közösségfejlesztő tevékenységekre, az osztályok, a tanulók együttműködésére.
Nevelő-oktató munkáját a gyermekszeretet, a következetesség, a segíteni akarás, az elkötelezettség jellemzi. Közösségünk valamennyi tagja elismeri példamutató keresztény életét, becsüli szakmai munkáját. Életére Isten áldását és a Boldogságos Szűz Mária anyai oltalmát kérjük.
A Szent Gellért-díj ezüst fokozatának elnyeréséhez szívből gratulálunk!