Lelkigyakorlatos nap és tanévelőkészítés az Iskolaközpontban

A mai napon bizakodással és reménnyel telve megtartotta alakuló értekezletét a Páli Szent Vince Iskolaközpont tantestülete, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a 2021/2022-es tanév előkészítése. Biró Péter intézményvezető bemutatta az új tanárokat-nevelőket, és ismertette a tanévkezdéshez szükséges információkat. A tanári kar teljes szakos ellátottsággal kezdi meg működését az új tanévben. – Az értekezletet követően Dr. Veres András, megyéspüspök tartott két lelkigyakorlatos beszédet a vincés pedagógusoknak. Az első előadás középpontjába a mai ember boldogságkeresését, ill. Istennel való kapcsolatát állította, míg a második beszéd a katolikus nevelés és iskolák céljairól szólt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy korunk kultúráját a pénz utáni sóvárgás dönti nyomorba, a jövőtől való félelem pedig a keresztény hit elvesztéséből fakad. Kiemelte, hogy katolikus iskolákra ma kifejezetten nagy szükség van. A szülők többnyire azért íratják katolikus intézménybe gyermeküket, mert azt szeretnék, hogy gyermekeik a családból kilépve is a krisztusi értékekkel találkozzanak. A hit átadása intézményeinkben nem valamiféle erőszak a felnőttek részéről, hisz olyasvalamivel kínáljuk meg a gyermekeket, ami számunkra is fontos és értékes. Bár a korszellem azt sugallja, hogy „elég vagyok önmagamnak”, és hogy mindennél fontosabb az anyagi vágyak kielégítése, a katolikus nevelésnek fel kell tudnia mutatnia azt, hogy az emberi élet teljessége nem anyagi, hanem lelki természetű. A katolikus iskolák feladata, hogy a „horizontális” boldogságkeresés helyett a „vertikális” boldogságkeresésre, azaz az Istennel való kapcsolatra vezessenek – hangsúlyozta. „Embernek lenni! Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek” – zárta gondolatait Sík Sándor szavaival. A konferenciabeszédek után püspök atya szentmisét mutatott be a tantestület számára, melyen Radó Tamás atya, püspöki biztos és Méry László atya, iskolalelkész koncelebráltak. A vincés pedagógusok lelkigyakorlatos napja közös ebéddel ért véget.