Nagyító Komplex Természettudományos Verseny

2021. szeptember 27-én, Páli Szent Vince ünnepén került megrendezésre a Nagyító Komplex Természettudományos Versenyének országos fordulója, melyen több egyházmegye katolikus iskolájának csapata vett részt. A megmérettetés tavaszi online fordulója után Miskolcról, Budapestről, Komáromból, Szanyból, Csornáról érkeztek a legjobban teljesítő csapatok.
Főtisztelendő Radó Tamás püspöki biztos fogadta az érkezőket a Szent Anna-templomban, majd Biró Péter intézményvezető köszöntötte a megjelenteket.
A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Radó Tamás atya celebrálta a zenei szolgálatot az intézmény énekkara látta el. Hencz Márton, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola ötödéves papnövendéke prédikációjában rávilágított a sztárok, celebek és az igazi példaképek közötti különbségre. Kiemelte, hogy példaképünknek azt az embert tarthatjuk, aki értéket mutat fel a számunkra, akinek szavai és tettei összhangba vannak; egyszóval: hiteles ember. Páli Szent Vince ilyen ember volt: az önzetlen segítségnyújtásban, alázatban, felebaráti szeretetben lehet példaképünk. Neki Jézus Krisztus volt a példaképe, őt akarta követni és abban az élethelyzetben, amiben élt, olyanná akart válni, mint Jézus: akitől erőt, hitet és szeretetet kapott. Arra hívta a jelenlévőket, hogy köztük is legyenek olyan emberek, akik példát tudnak mutatni a szeretetben, ők is példaképek lehessenek mások számára. A szentmise után Páli Szent Vince életéről és hivatásáról láthattak irodalmi összeállítást a versenyzők és kísérőik.
A továbbiakban Tóth Tihamérné munkaközösség-vezető ismertette a verseny részletes menetét. A csapatok négy helyszínen mérték össze tudásukat, a feladatok a természettudomány valamennyi területét felölelték. A versenyzők bizonyították kreativitásukat, rátermettségüket: fizikai kísérleteket végeztek, a város Fő terén becslést, mérést hajtottak végre, madarakkal kapcsolatosan, illetve a Kahoot segítségével oldottak meg feladatokat. Az ebéd elfogyasztása után a diákok egy akrobatikus táncbemutatót tekintettek meg. Az eredményhirdetésre a Szent Anna-templomban került sor a délután folyamán. Nagy örömmel vették át oklevelüket és jutalmukat – évfolyamonként – a legjobb három helyezést elérő csapatok.
A jó hangulatú, izgalmas verseny végén Biró Péter igazgató gratulált a nyerteseknek, köszönő és a versenyzőket visszaváró szavai zárták a Nagyító verseny országos fordulóját.