A 7-11. évfolyam Te Deuma

Június 15-én 8:30-kor került sor Iskolaközpontunk 7-11. évfolyamának tanévzáró szentmiséjére. Az ünnepélyes Te Deum celebránsa Méry László atya, iskolalelkész volt. László atya homíliájában az Istent az emberrel összekötő híd fontosságáról elmélkedett, Isten ugyanis folyamatosan építi a hidat felénk. Nekünk is építenünk kell ennek a kapcsolatnak a ránk eső részét, hogy a hídrészek végül összeérjenek. Ha Istennel kapcsolatban kívánunk maradni, akkor tennünk kell érte; nem falakat, hidakat kell építeni – hangsúlyozta. A tanévzárón Biró Péter intézményvezető ünnepélyes keret között adta át az igazgatói dicséreteket, az azzal járó könyvjutalmakkal és oklevelekkel: Papp Balázs (7.b), Boldis Annamária és Szalai Gáspár (7.c), Cserpes Eszter és Szalai Gellért (9.b), Berényi Hanna (10.a), Füzi Borbála, Németh Áron, Nyerges Dominik (10.b), Pénzváltó Liza (11.a), Boldis Barnabás (11.b) tanulóknak. Az ünnepélyes tanévzáró után ki-ki a saját osztályában vehette át a bizonyítványát, ill. kiváló és példamutató munkáért járó könyvjutalmakat és okleveleket.