Ballagás 2014-2022

Ballag már a vén diák tovább, tovább…
Június 15-én tartottuk a 8.B (osztályfőnök: Nagy-Kutasi Katalin) és a 8.C osztály (osztályfőnök: Vida Ferencné) ballagási ünnepségét. A vincés diákok megható, bensőséges ünneplésen adtak hálát a jó Istennek az elmúlt nyolc év ajándékaiért, mondtak köszönetet az iskolának, pedagógusaiknak, szüleiknek a támogatásért, a nevelő-oktató munkáért, a kísérő szeretetért.
Az ünnepség keretében Biró Péter intézményvezető igazgatói dicsérettel jutalmazta kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájukért Dukai Sarolta 8.C és Adorjáni Csongor Dávid 8.B osztályos tanulókat.
Ezután került sor a Páli Szent Vince-kisdíj átadására: a kitüntetést Magyar Mátyás 8.C osztályos tanuló kapta kitűnő tanulmányi munkájáért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért és példamutató hitéletéért. A továbbiakban igazgató úr megköszönte a SZM-szülők többéves munkáját.
Ballagó tanítványaink életére Isten áldását kérjük!
„Jó utat! Isten veletek!”