Páli Szent Vince-napok 2022.

A Páli Szent Vince-napok keretében, szeptember 29-én, a 9-12. évfolyamos tanulóink a Nyelvek Európai Napja iskolai rendezvényen vettek részt. A vincés diákok számára sokszínű programkínálattal készült az idegen nyelvi munkaközösség. Kreatív műhely, országismereti feladatok és nyelvi játékok mellett nyelvvizsga-feladatsorokkal tehették próbára nyelvtudásukat angol és német nyelvből. Ezúton is a nyelvtudás fontosságára hívtuk fel a figyelmet, remélve, hogy a diákok sok hasznos tapasztalatra tesznek szert.

Az idei Páli Szent Vince-napok szeptember 30-án lelki nappal zárultak, melynek témája a hivatás volt. A lelki nap programját a győri Brenner János Hittudományi Főiskolai másod- és ötödéves kispapjai tartották Bognár István spirituális atya vezetésével. A nagygimnazisták – 9-12. évfolyam – a délelőtt folyamán szentségimádással egybekötött lelkigyakorlatos foglalkozáson vettek részt a ferences templomban. A hivatással kapcsolatban itt Ézsöl Krisztián papnövendék hangsúlyozta, hogy amikor igent mondunk valamire, akkor nemet mondunk valami másra. A hivatással, élethivatással kapcsolatos elköteleződéseink azonban mindig a szabadság érzését nyújtják, a lemondások így nem veszteségek. A lelkigyakorlat után tanulóink ünnepi szentmisén vettek részt, melyet Bognár István atya mutatott be, és amelyen Járfás Ádám papnövendék prédikált. Tanulóinknak arról beszélt, hogy Isten folyamatosan szólít bennünket. A mai ifjúság szívesen elvonul, fejhallgatójával bezárkózik a virtuális világba, és nem hallja meg Isten hangját. Márpedig Isten igenis beszélni akar velünk, tennünk kell érte, ha hallani akarjuk – hangsúlyozta.