Ballagás 2015-2023

Ballag már a vén diák tovább, tovább…
Június 16-án tartottuk a 8.B (osztályfőnök: Titz Ildikó) és a 8.C osztály (osztályfőnök: Kaposváriné Horváth Katalin) ballagási ünnepségét. A vincés diákok megható, bensőséges ünneplésen adtak hálát a jó Istennek az elmúlt nyolc év ajándékaiért, mondtak köszönetet az iskolának, pedagógusaiknak, szüleiknek a támogatásért, a nevelő-oktató munkáért, a kísérő szeretetért.
Az ünnepség keretében Biró Péter intézményvezető igazgatói dicsérettel jutalmazta kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeikért, példamutató hitéletükért: Bakodi Luca 8.B, Papp Balázs 8.B, Fodor Richárd László 8.C és Szalai Gáspár 8.C osztályos tanulókat.
Ezután került sor a Páli Szent Vince-kisdíj átadására: a kitüntetést Boldis Annamária 8.C osztályos tanuló kapta kitűnő tanulmányi munkájáért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért és példamutató hitéletéért. A továbbiakban igazgató úr megköszönte a SZM-szülők többéves munkáját.
Ballagó tanítványaink életére Isten áldását kérjük!
„Jó utat! Isten veletek!”