Szent Gellért-díjat kapott Titz Ildikó tanárnő

2023. június 30-án tartották a Győri Egyházmegye katolikus iskoláinak Te Deumát a győri Apor Vilmos Iskolaközpontban. A hálaadó szentmisét Dr. Veres András megyéspüspök atya mutatta be, koncelebráltak az iskolák püspöki biztosai.
A szentmise után került sor a Szent Gellért-díjak átadására. Nagy örömünkre eredményekben és sikerekben gazdag pedagógusi tevékenységét elismerve Dr. Veres András megyéspüspök úr, a Győri Egyházmegye főpásztora a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát adományozta Titz Ildikó tanárnő részére.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk!
Laudáció:
Titz Ildikó az általános iskola elvégzése után a kapuvári gimnáziumban folytatta tanulmányait, majd 1987-ben tanári diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem-ének szakán. A kapuvári Zeneiskolában kezdte meg pedagógusi pályafutását, azonnal bekapcsolódva karnagyként a város zenei életébe; sok kapuvári gyermeket tanított a zene szeretetére.
2007 óta dolgozik intézményünkben, a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában. Szaktanári munkáját az alaposság, az igényesség, a precizitás jellemzi. Szívesen foglalkozik a zenét kedvelő gyermekekkel, vezeti az iskola énekkarát, mely színvonalas zenei munkájának köszönhetően emeli az egyházi és világi ünnepek, műsorok, ballagások fényét. Tehetséges diákjaival hosszú évek óta részt vesz a vármegyei és egyházmegyei versenyeken. Tanítványai sikeresen képviselik iskolánkat a „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny területi és vármegyei fordulóin, illetve a katolikus iskolák által meghirdetett énekversenyeken, kórustalálkozókon. Avégett, hogy munkáját mindig magas színvonalon végezhesse, 2016-ban elvégezte a közoktatásvezetői szakirányú továbbképzést, pedagógus szakvizsgát tett, emellett számos továbbképzésen vesz részt.
Osztályfőnökként a gyermekszeretet, a tanulók testi-lelki fejlődése érdekében végzett lelkiismeretes munka jellemzi; nagy odaadással neveli a rábízott tanulókat. Személyiségével, önzetlen gyermekszeretetével, segítőkészségével könnyen elnyeri a tanulók és a szülők bizalmát. Vallását aktívan gyakorló katolikusként, példát adva a gyerekeknek vezeti őket egyre közelebb a jó Istenhez, hiszen feladatai között mindig elsőként szerepel a keresztény értékekre nevelés. Osztályaiban irányadó az „Egy mindenkiért, mindenki egyért!” jelmondat, közösségformáló tevékenysége kiemelkedő. Ennek elérésére szívesen szervez osztályainak színes közösségi programokat, Határtalanul kirándulásokra, zánkai Erzsébet-táborba viszi tanítványait.
Több éven keresztül volt vezetője, és jelenleg is segítője a Diákönkormányzatnak. Nagy hangsúlyt fektetett a közösségfejlesztő tevékenységekre, az osztályok, a tanulók együttműködésére. Lelkesen szervezte az iskolai farsangi bálokat, papírgyűjtéseket, kirándulást szervezett a DÖK tagjainak és az egész tanévben lelkiismeretesen dolgozó, kiváló eredményű tanulóknak. A művészeti munkaközösség vezetőjeként lelkiismeretesen koordinálta pedagógustársai munkáját, mentorálta a fiatalokat, adta tovább tapasztalatait.
A pedagógusközösség tagjaként szívesen vesz részt a feladatokban. Munkaszeretete nagy kötelességtudattal párosul. Akár tanácsot kérünk tőle, akár a segítségét egy-egy műsorok elkészítéséhez, együttműködésére mindig számíthatunk.
A közösségért végzett többévtizedes munkája egészen páratlan! Kapuvár város Önkormányzata 2009-ben „Pátzay Pál” kitüntetéssel ismerte el a Haydn-kórus vezetőjeként a város életében végzett kiemelkedő tevékenységét. A Szent Anna-templom zenei életének is meghatározója, 2017-ben a plébánia Szent Anna-díjjal köszönte meg szolgálatát.
„Érzem, elfogadod a szívem, és benne rejlő megharcolt, élő hitem” – énekli rendszeresen legkedvesebb énekében, a Bárka-dalban. Valóban, élő keresztény hite tanúságtétel mindannyiunk számára. A szentmiséken, szertartásokon odaadóan, rendszeresen részt vesz, a csütörtök esti csendes szentmiséken szelíden és egyszerűen, az iskola- és évfolyammiséken állandó szolgálatot vállalva, ugyanakkor magas színvonalú énekével gyakran emeli a hívek lelkét az Istenhez zenésztársaival a vasárnap esti szentmiséken, kórusával a karácsonyi és húsvéti liturgiákon. Szívesen teljesített és teljesít zenei szolgálatot más plébániák felkérésére, de egyházmegyei programokon is.
„A zene kincseket rejt, / bánatot és bút feledtet,
örömöt, boldogságot ad, / vígságot és szelíd vigaszt.
A zene minden műfaja / Múzsák csodálatos hangja!
Bezengi az egész világot, /szolgálja a boldogságot!”
Az általa kedvelt Halász István-idézetben megfogalmazottakat közvetíti nekünk Titz Ildikó tanárnő zenei szolgálatával, pedagógustevékenységével. Számára az élet legszebb ajándéka a zenével nevelés. Ezért látni őt mindig mosolygó arcú, csillogó szemű tanítványainak szeretetétől övezve.
Titz Ildikó nevelő-oktató munkáját az elkötelezettség, a tenni akarás, a lojalitás jellemezi. Közösségünk valamennyi tagja elismeri példamutató keresztény életét, becsüli szakmai munkáját.
Életére Isten áldását és a Boldogságos Szűz Mária anyai oltalmát kérjük.
A Szent Gellért-díj ezüst fokozatának elnyeréséhez szívből gratulálunk!