,,Nem kell kapkodással megelőzni a Gondviselést…” – 150. jubileumi ünnepség és évadnyitó

,,Nem kell kapkodással megelőzni a Gondviselést, de amint utat nyit előttünk, az ember már nem lépkedhet, hanem futnia kell!” (Páli Szent Vince)

A 2023-as esztendő nevezetes év az idén 150 éves fennállását ünneplő Páli Szent Vince Iskolaközpont számára. Százötven éve telepedtek le Kapuváron a Szatmári Irgalmas Nővérek, akik 1873-1948 között működtették iskolájukat a mai gimnázium épületében (1929-ig a gimnázium helyén álló épületben). 2023. szeptember 27-én, Páli Szent Vince napján került sor a jubileumi rendezvénysorozat ünnepélyes nyitóeseményére. Tíz órakor ünnepi szentmisét mutatott be Dr. Veres András megyéspüspök. Az ünnepi liturgián a tanulókon és a pedagógusokon kívül önkormányzati és járási elöljárók; iskolavezetők és az egyházmegye prominens képviselői vettek részt. Püspök atya homíliájában arról beszélt, hogy Páli Szent Vince már a saját korában találkozott azzal a mentalitással, mely a mi világunkra is jellemző: a szeretethiányból adódó kiegyensúlyozatlanság, lelki zűrzavarból adódó nyugtalanság. Ezt tapasztalva Páli Szent Vince fáradhatatlanul dolgozott környezetének lelki megújulásért. Ezért – az ő szellemiségét követve – nekünk is keresnünk kell a lelki békét, ami csak úgy érhető el, ha kapcsolatban maradunk a teremtő Istennel, és szeretetben élünk egymással – hangsúlyozta. Tanítását Prohászka Ottokár gondolataival zárta: „Hiszek a szeretet végső győzelmében!”; csak a szeretetet végső győzelme lehet a földi életünk értelmes célja, és ennek a beteljesülését várjuk Isten országában. A szentmisét követően Tóth Imre, Kapuvár alpolgármestere köszöntötte az intézményt, méltatta a város életében betöltött szerepét, majd Biró Péter intézményvezető ünnepi beszéde hangzott el. Az intézmény tanulói és pedagógusai jubileumi műsorban elevenítették fel Szent Vince alakját, tetteit és emlékeztek meg az Irgalmas Nővérek iskolaalapító munkájáról. A műsorból kiderült, hogy Zalka János győri megyéspüspök hívta Kapuvárra a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővéreket, akik 1873-ban megnyitották a leányiskolát, egy évvel később pedig a kisdedóvót. Jelenlétük hosszú időre meghatározóvá vált: 75 évig, egészen 1948-ig folytatták szolgálatukat. Az államosítás után kellett elhagyniuk a rábaközi települést. A rendszerváltás után Kapuváron is hamar megmutatkozott a szándék a katolikus iskola újraindítására, 1992 szeptemberében meg is nyithatta kapuit a katolikus iskola. Bár a nővérek nem tértek vissza, imáikkal segítették az iskolát, mely 1995-ben vette föl Páli Szent Vince nevét. Az intézmény 2019 szeptemberétől, immár gimnáziumi tagozattal kiegészülve, keresztény iskolaközpontként; azaz óvodai nevelési, valamint általános iskolai és gimnáziumi nevelési-oktatási feladatokat ellátó többcélú köznevelési intézményként működik. A szereplők közös imádsággal kérték Páli Szent Vincét, a szegények iránti krisztusi szeretet apostolát, hogy alakítsa a vincés közösséget olyanná, hogy észrevegye mások szenvedését és váljon az evangélium lelkes hirdetőjévé. A jubileumi szentmise és műsor után Dr. Veres András megyéspüspök megáldotta a gimnázium felújított tetőszerkezetét, csúcsán az új kereszttel. A tetőszerkezet csúcsára 73 évvel azután, hogy a kommunista államhatalom erőszakkal feloszlatta a szerzetesrendeket, 2023. július 5-én újra felkerült a kereszt. A kereszt kihelyezésével hosszas munkálatok sora zárult le, mely során megújult a teljes tetőszerkezet, új födémet kapott az épület, és napelemek is helyet kaptak a tetőn. A szentelményt követően Dr. Lukácsi Zoltán kanonok megnyitotta a gimnázium emeleti aulájában berendezett kiállítást, mely a Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek rendtörténetébe ad betekintést. A sok helyi érdekességet is felmutató tárlat október 27-ig tekinthető meg. A kiállítást követően az ünneplő közösség átvonult az általános iskola felújított tornatermébe, mely az elmúlt időszakban kívül-belül teljesen megújult. Új tetőt, nyílászárókat, szigetelést, ill. modern gépészeti és energetikai rendszert kapott az épület, korszerűsödtek a vizesblokkok, valamint megújult a sportpálya és a sporteszközkészlet. Itt az óvodások és alsó tagozatosok adtak elő kedves és vidám műsort, mely után püspök atya ezt az épületet is megáldotta. A főpásztori áldás után állófogadás várta a megjelenteket. A délután folyamán a vincés nővérek az intézményvezetővel és az iskola püspöki biztosával ellátogattak a Szent Kereszt temetőbe, ahol a Kapuváron szolgáló irgalmas nővérek sírjánál imádkoztak. Szándék szerint az intézmény nem csupán egyetlen eseménnyel kíván megemlékezni a neves évfordulóról, hanem egy egész évre kiterjedő jubileumi évadot hirdet. A mai nappal, szeptember 27-ével, kezdődő jubileumi évad keretében a Páli Szent Vince Iskolaközpont, ill. annak intézményegységei és munkaközösségei különböző időpontokban szerveznek évfordulós rendezvényeket, melyekről folyamatosan fognak hírt adni.