Kérelem a mindennapos testnevelésben érintett testnevelésóra kiváltására

Akik a 2023/2024-es tanév II. félévében élni szeretnének a mindennapos testnevelésben érintett két testnevelésóra kiváltásával (5-12. évfolyam), 2024. január 19-ig szíveskedjenek igazolást és kérelmet benyújtani. Igazolás hiányában a tanulóknak meg kell jelenniük a sportfoglalkozásokon. A dokumentumokat a testnevelő tanárok gyűjtik.
Az úszásoktatás miatt a 7.-esek és a 11.-esek az első félévben, az 5.-esek és a 9.-esek a második félévben ne kérjenek felmentést a sportköri foglalkozások alól akkor se, ha más délutáni sportfoglalkozáson is részt vesznek.

A dokumentum letölthető:

Letöltés itt