Boldog Carlo Acutis emlékének szentelt interaktív kiállítás

Január 31-én, jubileumi programként, intézményünk Fő tér 25. emeleti aulájában megnyílt a Boldog Carlo Acutis emlékének szentelt interaktív kiállítás. A kiállítás törzsanyagát a piliscsabai Egyházközségi Nővérek Társasága bocsátotta rendelkezésünkre, akik vendégei voltak a kiállítás megnyitójának. A tárlatot intézményünk munkatársai egészítették ki számos látványelemmel. Carlo Acutis egy sportcipős, farmernadrágos olasz fiú volt, aki fiatalon, súlyos betegségben, 15 évesen hunyt el. Élete példa lett sokak számára: szerette Krisztust és a szegényeket, mindennap áldozott, virtuális kiállítást rendezett az eucharisztikus csodákról. 2020 októberében Asissiben avatták boldoggá. Jelen kiállítás is megemlékezik az Oltáriszentségről, amely már önmagában is egy csoda, hisz nemcsak a kegyelmet közvetíti, hanem magát a kegyelemnek szerzőjét, Krisztust foglalja magába. Az Eucharisztia Krisztus valóságos jelenléte – hangsúlyozta Méry László atya, iskolalelkész. Biró Péter főigazgató a tanulók rendelkezésére bocsátotta a kiállítás interaktív elemeit és felhívta a figyelmet Carlo Acutis életszentségére. Carlo egész életében egyszerűen, alázatosan élt, tiszteletben tartva mindenkit. Állhatatosan képviselte a hitét barátai előtt: „Nem én, hanem Isten”. Érdemes mindenkinek végigolvasni, meghallgatni és megtapasztalni a kiállítás anyagát – hangsúlyozta. Gaál Mária, az Egyházközségi Nővérek Társaságának vezetőnővére a példaképek fontosságáról szólt. Carlo Acutist életszentsége méltóvá tette, hogy példaképe legyen a fiataloknak – mondta Mária nővér. Az egyházközségi nővérek a nap folyamán találkoztak tanulóinkkal, beszélgettek a hivatásukról és a kiállításról is. A megnyitót követően a vincés diákok birtokba vehették a tárlatot, mely a februári hónapban nyitva áll az érdeklődők előtt az épület nyitvatartási idejében.